Symptomer på traume & årsager

Fysiske, mentale, følelsesmæssige og relationelle traumer

Et traume – uanset årsagen – sætter dybe spor i vores kroppe, sind og nervesystem. Symptomerne og reaktionerne på et traume kan være mange og hænger ofte sammen – både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt  og energimæssigt.

Både fysiske, mentale, følelsesmæssige og energimæssige symptomer påvirker vores livskraft og livsglæde og vores evne til at tage vare på os selv. Mange, der har et uforløst traume, kan have svært ved at mærke og rumme kroppen og egne følelser. Symptomerne kan hænge sammen og påvirke hinanden i komplicerede mønstre og overbevisninger i vores underbevidsthed.

Reaktionen på et uforløst traume er, at vi lever i konstant frygt, frys respons i kroppen og med et nervesystemet i overlevelses- og alarmberedskab – ofte som en ubevidst reaktion, der ligger begravet i vores underbevidsthed.

Årsager og symptomer på traume

Fysiske, mentale, følelsesmæssig og relationelle årsager til traume kan være:

De mest oplagte årsager til traume sker i forbindelse med psykisk og fysisk vold og overfald, krig, ulykker og ødelæggelser. Men årsagerne kan være mange og findes i vores hverdag

trusler
dødsfald
operationer
fødsler (mor/barn)
fald
misbrug

Følelsesmæssige traumer opstår igennem relationer. Det kan være:

at miste
at blive forladt
manglende kontakt til én eller begge forældre
svigt og omsorgssvigt
mobning
at være uden for fællesskabet
utrygge rammer i opvæksten
skilsmisse
afvisning
verbalt overfald og psykisk vold
manglende nærvær og fysisk og mental omsorg og kærlighed fra én eller begge forældre
for et barn utrygge oplevelser
Årsager og symptomer på traume

Symptomer på traume kan være:

Fysiske symptomer på traume:

søvnløshed
fysiske spændinger og smerter
sygdom
problemer med fordøjelse og forbrænding
hovedpine og migræne
nakke, ryg og skuldersmerter
overdreven træthed og udmattelse
problemer med hormonelle ubalancer i overgangsalderen
lavt immunforsvar
motoriske udfordringer
indlæringsvanskeligheder
overvægt / undervægt
allergi og overfølsomhed

Mentale & følelsesmæssige symptomer på traume:

stress og udbrændthed
indre uro
angst
depression
mentale smerter og et overbebyrdet og formørket sind
magtesløshed, håbløshed og sortseer
bekymringer og tankemylder
ensomhed
tristhed
skam
skyld
bliver let overvældet og overbebyrdet
afsky for sig selv og for kroppen
lavt selvværd
lav selvtillid
manglende livslyst
manglende kontakt til kroppen og en selv
usikkerhed og utryghed
selvlede & selvhad
tilbageholdte følelser
usikkerhed og utryghed
selvdestruktiv
manglende opfyldelse af egne behov og ønsker
selvlede & selvhad
bliver nemt forskrækket
over følsom og over sensitiv
svært ved at mærke og/eller sætte egne grænser

Adfærdsmæssige symptomer på traume:

arbejdsnarkomani
spiseforstyrrelser
misbrug
overdreven fysisk træning
vrede, frustrationer og utilfredshed
overgør og overpræsterer
overreagerer
ubeslutsom og svært at træffe valg
agressiv og voldelig
svært at mestre livet
selvdestruktiv
overdreven opmærksomhed på omgivelserne
stort behov for kontrol og vished
manglende opfyldelse af egne behov og ønsker
svære og problemfyldte relationer
svært ved nærvær og fysisk kontakt
tilbageholdte følelser

Det er en lang liste og der kan være andre årsager og symptomer end dem, jeg har nævnt her.

I mit perspektiv skyldes mange mentale, følelsesmæssige og fysiske ubalancer et traume, vi har oplevet på et tidspunkt i livet eller “arvet” fra vores forældre og vores forfædre. Hvor voldsomt vi har oplevet det, kan afspejles i symptomerne.

Det er muligt at forløse og heale et traume:

Læs mere om traume healing her.

Skriv en kommentar

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.