Hvad er et traume

i mit perspektiv

Et traume er en fysisk, mental, følelsesmæssige og energimæssig reaktion på en overvældende oplevelse, vi har haft.

En pludseligt opstået oplevelse eller en overvældende belastning, som har stået på over længere tid. Fælles er, at vi er blevet bange, forskrækket, overvældet eller chokeret. Vi har oplevet situationen som et spørgsmål om overlevelse. Det har aktiveret kroppens, sindets og nervesystemets alarmberedskab.

Vores hjerne og nervesystem ”låser” og fastfryser i øjeblikket. Kroppen stivner og vi oplever, vi mister kontrollen. Vi føler os sårbare, blottet for forsvar og fanget i øjeblikket. Et uforløst traume påvirker vores kroppe, underbevidsthed og sind som fysiske og mentale smerter, som også kan udtrykkes ved sygdom.

Et uforløst traume ligger gemt i os, som en del af vores grundeksistens og væren i livet.

Hvad gør et uforløst traume ved os

Vi bliver begrænset i vores væren, vores syn på os selv og på livet generelt. Vi gentager de samme tanke/handle/føle mønstre igen og igen – ofte helt ubevidst. Det påvirker vores valg, handlinger, relationer og reaktioner på oplevelser i livet.

Ofte mister vi troen på os selv og vores evne til at tage vare på. Vi har en øget opmærksomhed på omgivelserne og andres behov. Vi mister kontakten til os selv og kan ikke længere mærke, hvem vi er.

Et uforløst traume er ofte forbundet med en dyb sorg og smerte.

Et uforløst traume kan aktiveres og tricke en reaktion fra en ydre omstændighed.

Hvordan opstår et traume

Den korte version

Traumer kan opstå igennem hele vores liv. Mange traumer opstår ofte i barndommen, hvor vi er ekstra sårbare og afhængige af andre og opfatter vores omgivelser igennem vores sanser. For nogle opstår et traume allerede ved fødslen og ved sjælens indtræden i det fysiske liv.

Vi kan genetisk ”arve” traumer fra vores slægt og familiehistorie og fra vores forældre, som vi er dybt forbundre til, især i de tidlige år af vores liv.

Hvordan et traume er opstået er mindre vigtigt, når vi taler om at opløse og forløse traumet. I mit perspektiv er det vigtigtste at have fokus på kroppens og sindets reaktion og de energimæssige fastlåsninger og blokeringer igennem de symptomer, vi oplever. At lære at bevæge kroppen og sindet og låse op til de ressourcer, vi indeholder, så vi kan skille os fra traumet, opløse det og sætte os selv fri.

Hvad kan vi gøre ved traumer

Den korte version. Du finder flere indlæg med inspiration på min blog

Skriv en kommentar

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.